Thêm công trình công cộng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), theo đó sẽ bố trí thêm một số công trình công cộng cấp thành phố tại khu đô thị mới này.

Việc điều chỉnh nhằm nâng cao tính khả thi của dự án và đáp ứng các mục tiêu phát triển của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới này.

quy hoạch thủ thiêm

Một phần quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được điều chỉnh

Cụ thể, sẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng kết hợp điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông đô thị, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất và bố cục không gian kiến trúc công trình phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó bố trí thêm một số công trình công cộng cấp TP, kết hợp quy hoạch khu đô thị mới với ý tưởng quy hoạch đoạt giải tại cuộc thi “Quảng trường trung tâm, công viên bờ sông và cầu đi bộ qua sông Sài Gòn”…

* UBND TP cũng vừa chấp thuận chủ trương chỉ định Công ty Deso Defrain Souquets (Pháp) thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 quảng trường trung tâm và công viên bờ sông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP cho phép Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách TP để triển khai thực hiện công tác này và ký kết hợp đồng với công ty nói trên.