Ngày 7/9, khởi công cầu nối Mai Chí Thọ với đảo Kim Cương

You are here: