Tiến độ thanh toán căn hộ One Verandah: căn hộ One Verandah có phương thức thanh toán rất nhẹ nhành dành cho khách hàng. Chỉ cần thanh toán 50% cho đến khi nhận nhà, và mỗi 3 tháng chỉ thanh toán 5%

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ ONE VERANDAH

 

Chủ đầu tư Mapletree đưa ra tiến độ thanh toán rất linh hoạt cho dự án One Verandah quận 2.

Cụ thể: Thanh toán 20% đến lúc ký hợp đồng mua bán

Sau đó mỗi 3 tháng thanh toán 5%

Đến thời điểm nhận nhà thanh toán 45%

Và 5% còn lại thanh toán khi làm sổ hồng.

 

Như vậy cho đến lúc nhận nhà, khách hàng chỉ mới thanh toán 50%. Đây là mức thanh toán rất ưu đãi dành cho khách hàng kể cả đầu tư và mua ở.

 

Tiến độ thanh toán căn hộ One Verandah

Tiến độ thanh toán căn hộ One Verandah