Liệu rằng dự án One Verandah sẽ là dự án ven sông cuối cùng được cấp phép tại Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 ?

You are here: